Nomrem.az
Sual-Cavab

Əsas suallar

Bu bölümdə istifadəçilər tərəfindən verilə biləcək standart sualların cavabları dərc edilir.
Aşağıda qeyd edilən suallardan savayı yarana biləcək hər hansı bir sual və ya problemlə bağlı müştəri xidmətlərimizlə əlaqə saxlayın.

  • Nömrəm.az axtarış sistemi nədir və nə üçün nəzərdə tutulur?
  • Nömrəm.az axtarış sistemi xüsusi evristik analiz vasitəsilə telefon nömrələri bazası üzrə (yalnız satış üçün nəzərdə tutulan) axtarış aparan xüsusi bir sistemdir.

  • Nömrəm.az axtarış bazasına nömrə əlavə etmək pullu xidmətdirmi?
  • Nömrəm.az axtarış bazasına nömrə əlavə etmək pullu xidmətdir. Qiymətlər barədə istifadəçi panelində ətraflı məlumat verilir.
Bütün hallarda Nomrem.AZ saytının Administrasiyası hər hansı bir nömrənin əlavə edilib edilməməsi hüququnu özündə saxlayır.

Əlavə məlumat

Əlavə məlumat üçün Müştəri Xidmətlərimizə müraciət edin:
  • Şəhər telefonlarından: +99412 444-0-222
  • Mobil və Whatsapp-dan: +99450/70 444-0-222